امروز : 6 مهر 1400

ساماندهی محیط کسب و کار ۵s

اولین دوره ساماندهی محیط کسب و کار ۵s با هدف ساماندهی محیط کار ، ایجاد نظم و ترتیب و افزایش بهره وری بیشتر در محیط کار در ۸ جلسه در مجتمع فنی و حرفه ای نجمه برگزار گردید.

DSC_13181 DSC1001 DSC_1341