امروز : 31 تیر 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام محمد
نام خانوادگی منصوری نیک قلعه
نام واحد صنفی ماشینهای اداری منصوری
شماره پروانه 0372819810
رسته کاری فروشندگی و تعمیرات ماشینهای اداری
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 7294162
آدرس کلاهدوز 23،پلاک 51