امروز : 31 تیر 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام سیدمصطفی
نام خانوادگی قناع
نام واحد صنفی برج
شماره پروانه 0371023721
رسته کاری فروش قطعات و تجهیزات جانبی
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 7425584
آدرس خواجه ربیع، بلوار 22بهمن،نبش 22بهمن 38،پلاک 1