امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام حسن
نام خانوادگی افسرده
نام واحد صنفی کامپیوتر دقت
شماره پروانه 0375376263
رسته کاری سخت افزار
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 7113540
آدرس مجتمع تجاری الماس شرق،طبقه 3+،واحد62111