امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام حمیدرضا
نام خانوادگی علی دادی
نام واحد صنفی کامپیوتر حمید
شماره پروانه 0375521316
رسته کاری فروش قطعات و تجهیزات جانبی
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 2135001
فکس 2113252
ایمیل
آدرس بابانظر14،بین محصل شمالی 8و10،پلاک 208