امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام مهدی
نام خانوادگی عجمی مه آبادی
نام واحد صنفی کافی نت نو اندیشان
شماره پروانه .1829
رسته کاری خدمات حضوری اینترنت
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 3440164
آدرس بلوار چمن 26 پلاک 3