امروز : 25 آبان 1397

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام رضا
نام خانوادگی سرطائی
نام واحد صنفی شرکت پاسارگاد کیان
شماره پروانه 1082
رسته کاری سخت افزار
درجه واحد صنفی کارخانجات و شرکت ها
تلفن 7674900
آدرس بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر ساختمان 100 طبقه پایین