امروز : 24 مرداد 1399

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام علی
نام خانوادگی جاهدی کارگر
نام واحد صنفی شرکت صنایع البرز رایانه خراسان
شماره پروانه 0409223420
رسته کاری سخت افزار
درجه واحد صنفی کارخانجات و شرکت ها
تلفن 7232600
آدرس بلوار سازمان آب ، نبش صادقی 19 ، پلاک 97