امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام فاطمه
نام خانوادگی مشهدی
نام واحد صنفی کافی نت نسیم
شماره پروانه 1083
رسته کاری خدمات حضوری اینترنت
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 2239572
ایمیل
آدرس چهارراه شهداء،بازار مرکزی فاز دو طبقه 3 پلاک 3/144