امروز : 31 تیر 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام رضا
نام خانوادگی قدیمی ایلخچی
نام واحد صنفی آی پارا
شماره پروانه 2117
رسته کاری تواید نرم افزارهای سفارشی
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 8903402
فکس 8903402
آدرس آب وبرق بین شقایق و ویلا پلاک 256