امروز : 31 تیر 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام محمد صادق
نام خانوادگی اکبری قوژدی
نام واحد صنفی بازرگانی کامپیوتر همراهان
شماره پروانه 2118
رسته کاری فروش قطعات و تجهیزات جانبی
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 7297397
فکس 7297398
آدرس بلوار سازمان آب،مجتمع تابان،واحد15