امروز : 31 تیر 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام محمد جواد
نام خانوادگی کرمانی نژاد
نام واحد صنفی کافی نت بهمن
شماره پروانه 2122
رسته کاری خدمات حضوری اینترنت
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 3435742
فکس 3444648
ایمیل
آدرس بلوار جمهوری اسلامی،پروین اعتصامی 19،مغازه سوم،کافی نت بهمن