امروز : 31 تیر 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام ابراهیم
نام خانوادگی اکبر نژادفرگ
نام واحد صنفی کافی نت چشم انداز
شماره پروانه 2121
رسته کاری خدمات حضوری اینترنت
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 8536544
ایمیل
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 65 ، پلاک 2