امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام جواد
نام خانوادگی شیبانی
نام واحد صنفی بارن سپهر
شماره پروانه 2128
رسته کاری فروش قطعات و تجهیزات جانبی
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
آدرس جاده سیمان ، همت آباد ، خیابان امام خمینی، نرسیده به دو راهی