امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام محمدحسین
نام خانوادگی سلیمانی پور
نام واحد صنفی کافی نت رادمهر
شماره پروانه 2131
رسته کاری خدمات حضوری اینترنت
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 6620430
آدرس قاسم آباد،ادیب شمالی 17 ، پلاک 175