امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام حسین
نام خانوادگی زینبی سقی
نام واحد صنفی مهراندیش
شماره پروانه 2133
رسته کاری خدمات حضوری اینترنت
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 2768073
ایمیل
آدرس خیابان گاز ، مسلم شمالی 5 ، پلاک 300