امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام محمود
نام خانوادگی بنانژاد مشهدی
نام واحد صنفی کامپیوتر نوین
شماره پروانه 1464
رسته کاری سخت افزار
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 8439609
فکس 8428088
ایمیل
آدرس احمد آباد 21ساختمان توحید طبقه 2 واحد 201
آدرس از روی نقشه