امروز : 2 شهریور 1398

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام سید حسن
نام خانوادگی هاشمی
نام واحد صنفی شرکت سامانه نوین
شماره پروانه 2397
رسته کاری تواید نرم افزارهای سفارشی
درجه واحد صنفی کارخانجات و شرکت ها
تلفن 7673600
فکس 7638020
ایمیل
آدرس بلوار دستغیب،نبش بیستون،مجتمع خلیج فارس،طبقه 4،واحد7
آدرس از روی نقشه