امروز : 24 مرداد 1399

مراحل صدور پروانه

اتحادیه رایانه وماشینهای اداری مشهد

مراحل اول:                                                                                                                    

۱-ارائه مدارک  و تشکیل پرونده در دبیرخانه اتحادیه.

۲-بازرسي از واحد صنفي توسط بازرس اتحادیه و تاييد هيئت مديره .

۳-واریز ورودی سال اول۹۵ به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ریال بحساب جاری ۹۵/۲۰۲۳۹۰۱۴ یاکارت شماره ۱۸۳۸-۸۱۰۸-۳۳۷۸-۶۱۰۴ یا شماره شبا  ۹۵ ۹۰۱۴ ۲۰۲۳ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۱۲۰ ۳۳ IR   بانک ملت بنام   اتحادیه رایانه وماشینهای اداری مشهد ویاواریزطی حواله اینترنتی بشماره حساب فوق ویاحواله بین بانکی ویا واریزطی کارتخوان درمحل اتحادیه.

۴-دریافت استعلام دارایی  از مسئولین دبیرخانه .

۵-دریافت استعلام بهداشت و تشخیص هویت ( فقط رسته خدمات حضوری اینترنت)

۶- ارسال مدارک به اداره اماکن ( فقط رسته خدمات حضوری اینترنت)

جهت اطلاع طبق قانون و مقررات چنانچه از تاریخ نامه ها سه ماه بگذرد جوابگویی مقدور نیست .

۷-واریزفیش بمبلغ۵۰۰,۰۰۰ریال به حساب جاری ۴۳۰۰۵۵۵۵۰ بانک تجارت شعبه بلوارسازمان آب باشناسه پرداخت۳۰۰۹۹۹۹۳ بنام اتاق اصناف مشهد وتهیه ۱ برگ کپی از آن وتحویل اصل وکپی مربوطه به دبیرخانه اتحادیه جهت ثبت نام درکلاس آموزشی اصناف.

توجه : گذراندن کلاس آموزشی مجمع جهت صدور پروانه کسب الزامی می باشد .

۸- آزمون فنی و حرفه ای برای تمامی کسانی که مدرک تحصیلی مرتبط  با رسته ی مورد نظر ندارند.

مرحله دوم:

۱-واریزفیش بمبلغ۳۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۵۸۰۱۷۰۴۰۰۲ بانک ملی بنام سازمان بازرگانی خراسان(خزانه).

۲-واریزفیش بمبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۳۱۰۰۵۹۷۰۰۴ بانک ملی بنام اتاق اصناف ایران.

۳-واریزفیش بمبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری  ۴۳۰۰۶۲۷۲۷ بانک تجارت شعبه بلوارسازمان آب باشناسه پرداخت ۳۰۰۹۹۹۹۳(کلیه شعب بانک تجارت)بنام واحدبازرسی ونظارت استان.

۴-واریزفیش بمبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری  ۴۳۰۰۵۵۵۵۰ بانک تجارت شعبه بلوارسازمان آب باشناسه پرداخت۳۰۰۹۹۹۹۳ (کلیه شعب بانک تجارت)بنام اتاق اصناف مشهد.

— تهیه ۱ برگ کپی از تمامی فیش های واریزی فوق وتحویل به اتحادیه.

مرحله سوم:

۱-ثبت نام درسایت   www.Iranianasnaf.irدرقسمت اشخاص حقیقی (واحدهای صنفی)یااشخاص حقوقی(شرکتها)و  دریافت کدرهگیری و واریزمبلغ۱۰۰،۰۰۰ریال ازسایت فوق وگرفتن پرینت مربوطه جهت پرونده صنفی دراتحادیه.

مراحل سوم:

۶-تحویل کلیه مدارک  خواسته شده به دبیرخانه جهت تایید هئیت مدیره اتحادیه و بررسی مدارک واستعلام های پرونده وتاییدیه صدور پروانه کسب.

مراحل آخر:

۱-هماهنگی تلفنی بااتحادیه جهت دریافت پروانه کسب صادرشده .