امروز : 13 فروردین 1402

سامانه های مورد نیاز

سامانه های مورد نیاز جهت رسته های اینترنتی به صورت سفارشی و کافی نت

ردیف موضوع نام سایت لینک
۱ درخواست پروانه کسب درگاه ملی مجوزهای کشور مشاهده
۲ دارایی سازمان امور مالیاتی کشور مشاهده
۳ پرداخت حق تمبر دارایی دارایی مشاهده
۴ آموزش اصناف آموزش اصناف مشاهده
۵ ورودی اتحادیه ایرانیان اصناف مشاهده
۶ هزینه کارت اصناف ایرانیان اصناف مشاهده
۷ استعلام سهام عدالت سهام عدالت مشاهده
۸ سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت(ویرایش شماره شبا-شماره تلفن همراه) سهام عدالت مشاهده
۹ سامانه خرید اعتباری-اقساطی مستمری بگیران تامین اجتماعی تامین اجتماعی مشاهده
۱۰ ثبت نام وام مستمری بگیران تامین اجتماعی تامین اجتماعی مشاهده
۱۱ صدور گواهی کسر از حقوق تامین اجتماعی تامین اجتماعی مشاهده
۱۲ استعلام میزان بدهی تامین اجتماعی تامین اجتماعی مشاهده