امروز : 11 مهر 1402

فروشندگی

در این دوره که در ۸ جلسه در مجتمع فنی و حرفه ای نجمه برگزار گردید، روش های مختلف بازاریابی مدرن مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین به کارگیری فنون ارتباطات در فروش، تشخیص رفتار مشتری، فنون مذاکره و ویژگی های فروشنده موفق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

_DSC0989

_DSC0997 DSC_1318 DSC_1346