امروز : 11 مهر 1402

مدارک عضویت

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
۱ اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات ۲ برگ
۲ اصل و کپی کارت پایان خدمت پشت و رو ۲ برگ
۳ اصل و کپی سند رسمی مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ۱برگ
۴ اصل و کپی کارت ملی پشت و رو ۲  برگ
۵ عکس ۳*۴ جدید ۵ قطعه
۶ اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی ۱برگ
۷ تاییدیه کدپستی از اداره پست
۸ تکمیل فرم های تقاضا و عضویت در اتحادیه(یا دریافت از طریق سایت)
۹ اساسنامه و آگهی تاسیس (برای اشخاص حقوقی) ۱برگ
۱۰ CD حاوی عکس اسکن شده متقاضی و مباشر

برای صدور پروانه کسب داشتن پایان کار تجاری واحد صنفی الزامی است