امروز : 8 خرداد 1402

نمایش اعضا

عنوان مشخصات مقادیر
نام مجتبی
نام خانوادگی نخعی راد
نام واحد صنفی پرناک
شماره پروانه 2152
رسته کاری تواید نرم افزارهای سفارشی
درجه واحد صنفی درجه دو (2)
تلفن 7684839-7621676
فکس 7684839
آدرس فرهاد25-پلاك143