امروز : 6 خرداد 1403

اطلاعیه دریافت نرخنامه رسته ماشین های اداری

اطلاعیه دریافت نرخنامه رسته ماشین های اداری

به اطلاع اعضاء محترم در رسته ی ماشین های اداری می رساند نرخنامه خدمات ماشین های اداری آماده و قابل ارائه به اعضاء می باشد.
کلیه اعضاء محترم در این رسته حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۰۲  نسبت به ارسال اسکن عکس جدید خودبه همراه مشخصات واحد صنفی به Id اتحادیه اقدام فرمایند.
توزیع نرخنامه ها نیز پس از دریافت مدارک فوق از تاریخ ۹۷/۰۳/۰۶ انجام خواهد شد. حضور دارنده پروانه کسب و مهر واحدصنفی جهت دریافت نرخنامه الزامی می باشد.
etehadiehcomputer@