امروز : 7 مهر 1402

مراحل صدور

اتحادیه رایانه وماشینهای اداری مشهد

مراحل تشکیل پرونده و صدور پروانه کسب :      

۱.  ثبت نام درسایت  G4B.ir   و سپس درخواست صدور پروانه کسب درسایت www.Iranianasnaf.ir  درقسمت اشخاص حقیقی (واحدهای صنفی)یااشخاص حقوقی(شرکتها)و  دریافت کدرهگیری .                                                                                                   

۲-ارائه مدارک  و تشکیل پرونده در دبیرخانه اتحادیه.

۳-بازرسي از واحد صنفي توسط بازرس اتحادیه و تاييد هيئت مديره .

۴-واریز ورودی سال اول ۹۹  به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به صورت اینترنتی در سایت www.Iranianasnaf.ir

۵.ثبت نام در سایت دارایی tax.gov.ir و رسیدن به مرحله ۴۵

۶-دریافت استعلام بهداشت و تشخیص هویت ( فقط رسته خدمات حضوری اینترنت)

۷- ارسال مدارک به اداره اماکن ( فقط رسته خدمات حضوری اینترنت)

جهت اطلاع طبق قانون و مقررات چنانچه از تاریخ نامه ها سه ماه بگذرد جوابگویی مقدور نیست .

۸-واریزفیش بمبلغ ۷۵۰,۰۰۰ریال به حساب جاری ۴۳۰۰۵۵۵۵۰ بانک تجارت شعبه بلوارسازمان آب باشناسه پرداخت۳۰۰۹۹۹۹۳ بنام اتاق اصناف مشهد وتهیه ۱ برگ کپی از آن وتحویل اصل وکپی مربوطه به دبیرخانه اتحادیه جهت ثبت نام درکلاس آموزشی اصناف.

توجه : گذراندن کلاس آموزشی مجمع جهت صدور پروانه کسب الزامی می باشد .

۹- آزمون فنی و حرفه ای برای تمامی کسانی که مدرک تحصیلی مرتبط  با رسته ی مورد نظر ندارند.

۱۰-تحویل کلیه مدارک  خواسته شده به دبیرخانه جهت تایید هئیت مدیره اتحادیه و بررسی مدارک واستعلام های پرونده وتاییدیه صدور پروانه کسب.

۱۱-هماهنگی تلفنی با اتحادیه جهت دریافت پروانه کسب صادرشده .

 

 

شماره حساب اتحادیه بابت پرداخت حق عضویت اعضا

شماره حساب جاری جام ۲۰۲۳۹۰۱۴/۹۵

شماره شبا ۳۳۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۲۳۹۰۱۴۹۵

شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۱۰۸۱۸۳۸