6 آذر 1395

طرح تخفیفات خانواده اصناف

کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه که تمایل به همکاری و مشارکت در طرح تخفیفات خانواده اصناف را دارند می توانند اطلاعات خود را تا تاریخ 95/09/13 به این اتحادیه اعلام نمایند.

13 آبان 1395

فراخوان اولین جشنواره اعطای گواهینامه حامیان حقوق مصرف کننده

فراخوان ثبت نام اولین جشنواره اعطای گواهینامه حامیان حقوق مصرف کنندگان در سطح برخی از صنوف شهرستان مشهد

13 آبان 1395

اجرای ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

اجرای ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

13 آبان 1395

فراخوان اولین جشنواره اعطای گواهینامه حامیان حقوق مصرف کننده

فراخوان ثبت نام اولین جشنواره اعطای گواهینامه حامیان حقوق مصرف کنندگان در سطح برخی از صنوف شهرستان مشهد

13 آبان 1395

روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

بیست و چهارم آبان ماه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

13 آبان 1395

اجرای ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

اجرای ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

25 مهر 1395

موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی

ثبت نام دوره های آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی
(مهلت دوره ها هر ماه قابل تمدید میباشد)

25 مهر 1395

تخفیفات روزنامه خراسان رضوی

روزنامه خراسان (دفتر پیروزی) در نظر دارد به منظور ارتباط و همکاری بیشتر به آن دسته از مشتریانی که از طرف اتحادیه معرفی شوند معادل3% تخفیف مازاد بر جدول تخفیفات روزنامه لحاظ نماید.

کمیسیون های اتحادیه