23 فروردین 1397

فراخوان ترمیم عضویت در کمیسیون های تخصصی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

🔴فراخوان ترمیم عضویت در کمیسیون های تخصصی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

در راستای اجرای آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ) و ترمیم اعضا کمیسیون های تخصصی از متقاضیان عضویت دعوت به عمل می آید.
آخرین مهلت ثبت نام تا روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۰۶ می باشد.
جهت ثبت نام به لینک زیرمراجعه فرمایید:
http://etehadieh.com/?post_type=news&p=1500&preview=true

12 اسفند 1396

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

25 بهمن 1396

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

23 فروردین 1397

فراخوان ترمیم عضویت در کمیسیون های تخصصی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

🔴فراخوان ترمیم عضویت در کمیسیون های تخصصی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

در راستای اجرای آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ) و ترمیم اعضا کمیسیون های تخصصی از متقاضیان عضویت دعوت به عمل می آید.
آخرین مهلت ثبت نام تا روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۰۶ می باشد.
جهت ثبت نام به لینک زیرمراجعه فرمایید:
http://etehadieh.com/?post_type=news&p=1500&preview=true

12 اسفند 1396

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

25 بهمن 1396

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید