10 آبان 1397

ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۷

ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1397

26 تیر 1397

ثبت نام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی

🔴 قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

به اطلاع می رساند کلیه معاملات(خرید، مناقصه و مزایده) دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)( www.setadiran.ir ) انجام می گردد. لذا کلیه اعضا متقاضی در استعلامات و مناقصات دولتی ملزم به ثبت نام در این سامانه می باشند.

23 خرداد 1397

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی فردا 24 خرداد

10 آبان 1397

ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۷

ثبت نام بیمه تکمیل درمان 1397

26 تیر 1397

ثبت نام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی

🔴 قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

به اطلاع می رساند کلیه معاملات(خرید، مناقصه و مزایده) دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)( www.setadiran.ir ) انجام می گردد. لذا کلیه اعضا متقاضی در استعلامات و مناقصات دولتی ملزم به ثبت نام در این سامانه می باشند.

23 خرداد 1397

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی فردا 24 خرداد

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید