23 خرداد 1397

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی فردا 24 خرداد

9 خرداد 1397

ساعت کاری اعضا صنف رایانه و ماشین های اداری

⚠️قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
با توجه به وضعیت هشدار آلودگی هوای شهر مشهد و به استناد دستورالعمل اجرایی شرایط آلودگی هوا و مصوبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۸ کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوا مقرر شد کلیه ی اصناف در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت نمایند.

30 اردیبهشت 1397

اطلاعیه دریافت نرخنامه رسته ماشین های اداری

اطلاعیه دریافت نرخنامه رسته ماشین های اداری

به اطلاع اعضاء محترم در رسته ی ماشین های اداری می رساند نرخنامه خدمات ماشین های اداری آماده و قابل ارائه به اعضاء می باشد.
کلیه اعضاء محترم در این رسته حداکثر تا تاریخ 97/03/02 نسبت به ارسال اسکن عکس جدید خودبه همراه مشخصات واحد صنفی به Id اتحادیه اقدام فرمایند.
توزیع نرخنامه ها نیز پس از دریافت مدارک فوق از تاریخ 97/03/06 انجام خواهد شد. حضور دارنده پروانه کسب و مهر واحدصنفی جهت دریافت نرخنامه الزامی می باشد.
etehadiehcomputer@

23 خرداد 1397

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی فردا 24 خرداد

9 خرداد 1397

ساعت کاری اعضا صنف رایانه و ماشین های اداری

⚠️قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
با توجه به وضعیت هشدار آلودگی هوای شهر مشهد و به استناد دستورالعمل اجرایی شرایط آلودگی هوا و مصوبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۸ کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوا مقرر شد کلیه ی اصناف در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت نمایند.

30 اردیبهشت 1397

اطلاعیه دریافت نرخنامه رسته ماشین های اداری

اطلاعیه دریافت نرخنامه رسته ماشین های اداری

به اطلاع اعضاء محترم در رسته ی ماشین های اداری می رساند نرخنامه خدمات ماشین های اداری آماده و قابل ارائه به اعضاء می باشد.
کلیه اعضاء محترم در این رسته حداکثر تا تاریخ 97/03/02 نسبت به ارسال اسکن عکس جدید خودبه همراه مشخصات واحد صنفی به Id اتحادیه اقدام فرمایند.
توزیع نرخنامه ها نیز پس از دریافت مدارک فوق از تاریخ 97/03/06 انجام خواهد شد. حضور دارنده پروانه کسب و مهر واحدصنفی جهت دریافت نرخنامه الزامی می باشد.
etehadiehcomputer@

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید