17 دی 1396

آخرین مهلت ثبت صندوق مکانیزه فروشگاهی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت صندوق مکانیزه فروشگاهی تا پایان دی ماه 1396

25 آبان 1396

کمک به زلزله زدگان غرب کشور

⚫️ ضمن عرض تسلیت به مناسبت زلزله در منطقه غرب کشور،با توجه به اینکه اصناف همیشه دراینگونه بلایای طبیعی درکمک رسانی پیشقدم بوده اند ،هم اکنون نیز چون گذشته نسبت به جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی اقدام نموده اند.اعضا محترم اتحادیه می توانند درصورت تمایل به ارسال کمک ها به اتاق اصناف آقای مولوی مراجعه نموده تا هماهنگیهای لازم جهت ارسال کالا به مناطق زلزله زده صورت پذیرد.
ضمنا حساب جاری 55550/4300بانک تجارت با شناسه 12345678به نام اتاق اصناف مشهد جهت واریز کمک های نقدی می باشد.

25 آبان 1396

اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته های شغلی در قالب برنامه اشتغال فراگیر

اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته های شغلی در قالب برنامه اشتغال فراگیر

17 دی 1396

آخرین مهلت ثبت صندوق مکانیزه فروشگاهی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت صندوق مکانیزه فروشگاهی تا پایان دی ماه 1396

25 آبان 1396

اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته های شغلی در قالب برنامه اشتغال فراگیر

اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته های شغلی در قالب برنامه اشتغال فراگیر

30 شهریور 1396

پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در روز بازارها و فضای مجازی

پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در روز بازارها و فضای مجازی

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید