امروز : 26 فروردین 1403

راهنمای اعلام سرقت

مراحل اعلام سرقت

۱- ثبت درخواست الکترونیکی مشخصات کالای سرقتی از طریق این لینک

۲- مراجعه حضوری به اتحادیه و ثبت درخواست مکتوب

  • آدرس اتحادیه : دستغیب ۳۵ – بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴

۳- بررسی درخواست توسط دبیرخانه

۴- انتشار در صورت تایید ریاست