امروز : 26 فروردین 1403

خود اظهاری وضعیت واحد صنفی

تکمیل این بخش مخصوص واحد های صنفی می باشد که از نظر اتحادیه وضعیت آنها بلاتکلیف و نا معلوم می باشد 

وضعیت خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید :

لیبنک خود اظهاری وضعیت واحد صنفی