امروز : 26 فروردین 1403

راهنمای ابطال پروانه کسب

مراحل ابطال پروانه کسب

۱-درخواست الکترونیکی ابطال پروانه کسب از طریق این لینک

۲-تسویه بدهی حق عضویت به صورت الکترونیکی از طریق این لینک یا مراجعه حضوری به واحد مالی اتحادیه

  • آدرس اتحادیه : دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴

۳-مراجعه حضوری صاحب پروانه کسب به اتحادیه همراه با مدارک هویتی و درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه کسب

  • آدرس اتحادیه : دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴

۴-در صورت تایید مستندات جمع آوری توسط کمیسیون بازرسی و تایید نهایی ریاست پروانه کسب ابطال می گردد.