امروز : 29 تیر 1403

راهنمای شکایات

مراحل رسیدگی به شکایت

( مدت زمان رسیدگی بین ۱۰ الی ۳۰ روز کاری)

۱- ثبت شکایت به صورت حضوری در اتحادیه (ارائه مستندات الزامی می باشد)

  • آدرس اتحادیه : دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴
  • در صورتی که محل سکونت شاکی خارج از شهرستان مشهد باشد از طریق این لینک شکایت خود را ثبت نمایید .

۲- بررسی اولیه شکایت توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات

  • در صورت عدم ارائه مستندات کافی و یا تخلفات خارج از فصل هشتم قوانین نظام صنفی شکایت قابل رسیدگی نمی  باشد و رد دعوی اعلام خواهد شد.

۳- انجام کارشناسی در صورت نیاز

۴- بررسی نهایی و اعلام رای توسط  کمیسیون رسیدگی به شکایات

توجه : در صورت  احراز تخلف مشتکی عنه و عدم اجرای تعهدات مندرج در رای  توسط  ایشان پرونده جهت اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد گردید.

در صورت هر گونه نظر نسبت به فرایند رسیدگی و یا هر نوع خواسته مرتبط با شکایت خود از طریق این لینک تیکت خود را ثبت نمایید .

نکات مهم در زمان حضور در جلسه رسیدگی به شکایت

۱-در صورت تاخیر یا عدم حضور رای غیابی صادر خواهد شد.
۲-همراه داشتن مستندات در زمان حضور در جلسه الزامی می باشد .
۳-همره داشتن مدارک هویتی الزامی می باشد .
۴-طرفین میتوانند نماینده خود را با معرفینامه مکتوب جهت رسیدگی معرفی نمایند.
۵-زمان اعلامی بسته به نوع پرونده و تقریبی می باشد.

لیست تخلفات قابل بررسی مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی 

۱- گرانفروشی

۲-کم فروشی

۳-تقلب

۴- فروش اجباری

۵- عدم صدور صورتحساب و فاکتور

توجه : سایر تخلفات می بایست از مراجع قضایی پیگیری شود