امروز : 6 خرداد 1403

راهنمای رفع اخطار

اخطار ماده ۲۷
آدرس اتحادیه : دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴ (شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ الی ۱۳ پنجشنبه ۷ الی ۱۲)
ردیف علت اخطار نحوه رفع اخطار
۱ فعالیت بدون مجوز دریافت پروانه کسب طی مهلت اعلام شده در اخطار و سپس مراجعه حضوری به اتحادیه جهت رفع اخطار
۲  منقضی شدن  پروانه کسب تمدید پروانه کسب طی مهلت اعلام شده در اخطار و سپس مراجعه حضوری به اتحادیه جهت رفع اخطار
۳  تغییر آدرس پروانه کسب تغییر آدرس  پروانه کسب به آدرس جدید طی مهلت اعلام شده در اخطار و سپس مراجعه حضوری به اتحادیه جهت رفع اخطار
اخطار ماده ۲۸
آدرس اتحادیه : دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴ (شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ الی ۱۳ پنجشنبه ۷ الی ۱۲)
ردیف علت اخطار نحوه رفع اخطار
۱  تداخل صنفی

از طریق یکی از دو روش زیر :

۱- مراجعه حضوری به اتحادیه طی مهلت اعلام شده در اخطار و ارائه تعهد نامه عدم تداخل صنفی به همراه مستندات جمع آوری کالا و امحا کلیه تبلیغات بیرون و داخل واحد صنفی در زمینه فعالیت مورد تداخل

توجه : تعهد نامه با شرایط فوق فقط برای یک بار مورد قبول خواهد بود و در صورت تکرار فقط باید پروانه کسب دریافت شود

۲- دریافت پروانه کسب فعالیت مورد تداخل از این اتحادیه طی مهلت اعلام شده در اخطار و سپس مراجعه حضوری به اتحادیه جهت رفع اخطار

۲  عدم دارا بودن نرخنامه

دریافت نرخنامه طی مهلت اعلام شده در اخطار  از طریق لینک زیر :

لینک نحوه دریافت نرخنامه

۳  عدم دارا بودن اتیکت قیمت یا لیست فروش مراجعه حضوری به اتحادیه به همراه مستندات اتیکت قیمت یا لیست فروش طی مهلت اعلام شده در اخطار
۴ عدم پرداخت حق عضویت پرداخت بدهی حق عضویت  طی مهلت اعلام شده در اخطار از طریق لینک زیر :

لینک استعلام و پرداخت بدهی حق عضویت

۵ عدم فعالیت واحد صنفی بیش از ۶ ماه بدون اطلاع  قبلی به اتحادیه مراجعه حضوری به اتحادیه طی مهلت اعلام شده در اخطار
۶ عدم اجرا مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت مراجعه حضوری به اتحادیه طی مهلت اعلام شده در اخطار
۷ عدم اجرای تکالیف واحد های صنفی به موجب قانون نظام صنفی مراجعه حضوری به اتحادیه طی مهلت اعلام شده در اخطار
۸ عدم پاسخگویی به شکایت مراجعه حضوری به اتحادیه طی مهلت اعلام شده در اخطار