امروز : 29 تیر 1403

بیمه نوت بوک

بیمه نوت بوک

پیرو تفاهم نامه با بیمه ایران کلیه نوت بوک های دارای گارانتی با اخذ ۲% قیمت کل نوت بوک دارای بیمه خواهند شد. این بیمه خسارات نوسانات برق و شکستگی براثر سقوط از بلندی را شامل خواهد شد.