امروز : 6 خرداد 1403

کارت تخفیف سرزمین بازیها

کارت تخفیف سرزمین بازیها

مشخصات کارت بنفش:

  • دارای ۳۵،۰۰۰ تومان شارژ
  • قابل استفاده برای ۷ بازی
  • مبلغ فروش هر کارت ۱۱،۰۰۰ تومان
  • اعتبار کارت تا ۹۳/۰۸/۰۱

مشخصات کارت نارنجی:

  • دارای ۶۵،۰۰۰ تومان متن شارژ
  • قابل استفاده برای ۱۵ بازی
  • مبلغ فروش هر کارت ۲۱،۰۰۰ تومان
  • اعتبار کارت تا ۹۳/۰۸/۰۱