امروز : 6 خرداد 1403

صفحه لینکهای ریاست

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به ریاست درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا هیئت مدیره مشاهده
۲ ارجاع موضوع جهت پیگیری ریاست و  پرسنل داخلی اتحادیه مشاهده
۳ ابلاغات ریاست مشاهده
گزارش عملکرد به اتاق اصناف مشاهده