امروز : 6 خرداد 1403

صفحه لینکهای کمیسیون بازرسی

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به کمیسیون بازرسی درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا کمیسیون بازرسی  مشاهده
۲ مکاتبه با دبیرخانه (سامانه تیکت) مشاهده
۳ سامانه مشاهده نتیجه گزارش تخلف ویژه گزارش دهنده مشاهده
۴ سامانه ID کارت بازرس مشاهده
۵  سامانه اخطاریه الکترونیک مشاهده
۶ سامانه  بازرسی دوره ای مجتمع های تخصصی کامپیوتر مشاهده
۷ سامانه گزارشات کمیسیون بازرسی مشاهده
۸ سامانه مشاهده نتیجه بازرسی ویژه بازرس مشاهده