امروز : 29 تیر 1403

آغاز محدویت ها و تعطیلات اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا

آغاز محدویت ها و تعطیلات اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا

?قابل توجه اعضا اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
با توجه به آغاز محدویت ها و تعطیلات اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا از ۱ آذر ۹۹ الی ۱۴ آذر  مقرر شد :
کلیه پاساژ ها و مجتمع های صنفی
و کلیه رسته ها به جز رسته های ذیل (که در پاساژها و مجتمع های تجاری قرار ندارند) در این ایام تعطیل می باشند .
رسته های :
“کافی نت و خدمات اینترنتی
تعمیرگاههای رایانه و تعمیرگاههای ماشینهای اداری
شرکتهای خدمات مبتنی بر اینترنت و فروشگاههای اینترنتی”
با رعایت کلیه دستورالعملهای بهداشتی و پرهیز از هر گونه ازدحام و تجمع مجاز به فعالیت  تا ساعت ۱۸ می باشند.
لازم به ذکر می باشد با دفاتری که دستور العمل های بهداشتی را رعایت ننمایند مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد .