امروز : 29 تیر 1403

ارائه خدمات الکترونیکی پست توسط کافی نت های مشهد

📣قابل توجه اعضا محترم رسته کافی نت و خدمات اینترنتی

✍️پیرو تفاهم نامه فی ما بین این اتحادیه و اداره محترم پست مقرر گردید تا کلیه خدمات الکترونیکی پست توسط کافی نت ها شامل :

✔️صدور گواهی کد پستی
✔️درخواست کد پستی جدید
✔️پیگیری درخواست کد پستی
✔️احراز نشانی مشتریان
✔️سرویس پست یافته
✔️درخواست توزیع مجدد از باجه اخطاری
✔️ایجاد صندوق پست الکترونیک ملی
✔️ثبت درخواست کارت پستال
✔️و سایر خدمات پستی قابل ارائه از طریق کافی نت ها در سطح شهر مشهد انجام گردد .

‼️لذا به جهت اینکه در روز های آتی اطلاع رسانی رسمی از طریق اداره محترم پست به مراجعین انجام خواهد شد کلیه اعضا این رسته می بایست مراتبی را در جهت اطلاع رسانی به عموم شهروندان گرامی ، پیرو ارائه این خدمات در واحد های صنفی خود (تبلیغات خدمات الکترونیک پست در کافی نت ها ی خود ) اتخاذ نمایند .

✅چنانچه اعضا محترم درخواست آموزش پیرامون نحوه ارائه این گونه خدمات را دارند از طریق لینک زیر می توانند درخواست خود را ثبت نمایند تا با هماهنگی های بعدی جزییات نحوه آموزش به این افراد اعلام گردد.

🎓لینک درخواست آموزش خدمات الکترونیک پست