امروز : 6 خرداد 1403

تبریک به مهندس محمود بنانژاد ریاست اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

تبریک به مهندس محمود بنانژاد ریاست اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

جناب آقای مهندس محمود بنانژاد مشهدی

ریاست محترم اتاق اصناف و اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری مشهد

با کمال مسرت انتخاب شایسته جنابعالی را در انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف کشور با اکثریت آراء که باعث سربلندی و افتخار استان خراسان و شهر مقدس مشهد می باشد را به شما تبریک عرض نموده و آرزومندیم که این انتخاب به جا و شایسته سرآغاز راهی به سمت دستیابی به موفقیتهای بیشتر باشد.
پیروزی و سربلندی شمارا از درگاه باریتعالی مسئلت می نمائیم.

اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری مشهد