امروز : 17 بهمن 1401

ثبت نام خادمان افتخاری حریم رضوی

کلیه اعضا اتحادیه می توانند در این طرح به صورت رایگان شرکت نمایند.

همچنین تمامی کافی نت ها  موظف هستند ثبت نام برای متقاضیان طرح خادمان افتخاری حریم رضوی را به صورت رایگان انجام دهند.

0000000_resized