امروز : 29 تیر 1403

ثبت نام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی

? قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

به اطلاع  می رساند کلیه معاملات(خرید، مناقصه و مزایده) دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)( www.setadiran.ir ) انجام می گردد. لذا کلیه اعضا متقاضی در استعلامات و مناقصات دولتی ملزم به ثبت نام در این سامانه می باشند.