امروز : 29 تیر 1403

جلسه آموزش مالیاتی

جلسه آموزش مالیاتی

? اطلاعیه?
با توجه به نیاز اعضا و همچنین جهت ارتقاء سطح علمی و کیفی همکاران، این اتحادیه اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی با نام دوره آموزشی رایگان آشنایی با قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی ثبت اظهارنامه های حقیقی و حقوقی واحدهای صنفی نموده است.
کلیه همکارانی که تمایل به حضور و شرکت در این جلسات را دارند می بایست با توجه به فرمت خواسته شده نسبت به اعلام آمادگی خود جهت حضور در جلسات از طریق آدرس های زیر  حداکثر تا مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ اقدام نمایند.
(ضمنا به دلیل محدودیت فضا، اولویت با افرادی که زودتر ثبت نام نمایند می باشد)
تاریخ برگزاری کلاس ها:
حقیقی(فروشگاهی) : یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
حقوقی(شرکتی) :دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
از ساعت ۱۵ الی۱۷:۳۰
Email: info@etehadieh.com
telegram ID: @etehadiehcom
فرمت ارسال درخواست:

نام و نام خانوادگی متصدی:
نام واحد صنفی:
حقیقی/حقوقی:
تلفن واحد صنفی:
تلفن همراه جهت اطلاع رسانی جلسه: