امروز : 29 تیر 1403

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی

جلسه توجیهی ثبت اظهارنامه و جزئیات توافق با سازمان امور مالیاتی

? مهم و فوری
طبق توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات توافقی سال ۹۶به شرح ذیل می باشد:
-مودیانی که مجموع فروش کالا و خدمات آنان برای سال ۱۳۹۶ حداکثر مبلغ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد از نگهداری اسناد و مدارک معاف بوده و مالیات آنها با افزایش پنج درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین می گردد( تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم)
-مودیانی که مالیات قطعی سال ۱۳۹۵ آنها تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد با افزایش ۸ % نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام نمایند.
– مودیانی که مالیات قطعی سال ۱۳۹۵ آنها بیش از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد با افزایش ۱۵ % نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام نمایند.
به همین منظور جلسه توجیهی در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف برگزار می گردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.