امروز : 29 تیر 1403

ساماندهی متقاضیان ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی در سال۹۷ ( عملکرد۹۶)

ساماندهی متقاضیان ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی در سال۹۷ ( عملکرد۹۶)

? قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد (رسته کافی نت و انجام امور اینترنتی)

به منظور ساماندهی متقاضیان ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی در سال۹۷ ( عملکرد۹۶) از اعضا متقاضی دعوت می شود، جهت ثبت نام در کلاس آموزشی و تمدید، حذف و اضافه IP های درخواستی از تاریخ۹۷/۰۲/۰۸ تاتاریخ ۹۷/۰۲/۱۱ از ساعت ۸ لغایت۱۳شخصاً با به همراه داشتن کپی شناسنامه،کارت ملی و ۲ قطعه عکس و تکمیل، مهر و امضا فرم های پیوست به اتحادیه مراجعه نمایند.(این زمان قابل تمدید نخواهد بود)

در صورت عدم مراجعه هیچ مسئولیتی در این خصوص برعهده اتحادیه نمی باشد.

مدارک ثبت نام اظهارنامه