امروز : 29 تیر 1403

طرح تخفیفات خانواده اصناف

طرح تخفیفات خانواده اصناف

کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه که تمایل به همکاری و مشارکت در طرح تخفیفات خانواده اصناف را دارند می توانند اطلاعات خود را تا تاریخ ۹۵/۰۹/۱۳ به این اتحادیه اعلام نمایند.

ارسال اطلاعات:

E-mail: info@etehadieh.com

telegram ID: etehadiehcom

فرمت ارسال اطلاعات:

۱-نام دقیق واحدصنفی

۲-آدرس دقیق واحدصنفی

۳-شماره تماس واحدصنفی

۴-معرفی نوع محصولات مورد عرضه

۵-درصد تخفیفاتی که ارائه می شوند.