امروز : 26 فروردین 1403

پیشگیری از جرایم از طریق درج آگهی تبلیغاتی

پیشگیری از جرایم از طریق درج آگهی تبلیغاتی

تصویر نامه رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی،به منظور تقویت اثربخشی سازوکارهای نظارتی و پیشگیری از جرایم از طریق درج آگهی های تبلیغاتی به ویژه جرایم کلاهبرداری، بلحاظ ارتباط و اهمیت موضوع جهت اطلاع کلیه اعضاء اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد تقدیم حضور می گردد.