امروز : 6 خرداد 1403

کمک به زلزله زدگان غرب کشور

⚫️ ضمن عرض تسلیت به مناسبت زلزله در منطقه غرب کشور،با توجه به اینکه اصناف همیشه دراینگونه بلایای طبیعی درکمک رسانی پیشقدم بوده اند ،هم اکنون نیز چون گذشته نسبت به جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی اقدام نموده اند.اعضا محترم اتحادیه می توانند درصورت تمایل به ارسال کمک ها به اتاق اصناف آقای مولوی مراجعه نموده تا هماهنگیهای لازم جهت ارسال کالا به مناطق زلزله زده صورت پذیرد.
ضمنا حساب جاری ۵۵۵۵۰/۴۳۰۰بانک تجارت با شناسه ۱۲۳۴۵۶۷۸به نام اتاق اصناف مشهد جهت  واریز کمک های نقدی می باشد.