امروز : 26 فروردین 1403

? اطلاعیه ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره

عضومحترم اتحادیه خدمات رایانه و ماشین های اداری مشهد: درصورت تمایل به عضویت درهیأت مدیره/سمت بازرس اتحادیه شخصا” از دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ تا دوشنبه ۹۸/۰۶/۲۵ ( بمدت ۱۵روز ) بامراجعه به سامانه ایرانیان اصناف نسبت به ثبت نام بارگذاری مدارک لازم ودریافت کدرهگیری وسپس مراجعه حضوری به سازمان صنعت معدن تجارت اقدام شود.