امروز : 6 خرداد 1403

سومین جلسه هم اندیشی

سومین جلسه هم اندیشی

سومین جلسه هم اندیشی با مدیران واحدهای صنفی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری در عصر روز شنبه ۹۴/۱۰/۲۶ برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص تعرفه خدمات کامپیوتری سال ۹۴ بحث و تبادل نظر گردید.و با توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان در خصوص شرایط و ضوابط مراکز ارایه دهندگان گارانتی و خدمات ، بررسی و اعضای حاضر در جلسه دیدگاههای اجرایی خود را در این خصوص بیان نمودند
تعرفه خدمات از ابتدای بهمن ماه ۹۴ بین اعضا دارای پروانه توزیع و اجرایی خواهد شد.
کمیسیون مربوط به مراکز خدمات و گارانتی تشکیل و مجوزهای مربوطه تا پایان سال ۹۴ صادر می گردد.

3 1 4 5