امروز : 26 فروردین 1403

*فراخوان برگزاری دوره رایگان آموزشی ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی(شرکتها)*

*فراخوان برگزاری دوره رایگان آموزشی ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی(شرکتها)*

با عنایت به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ اشخاص حقوقی پایان تیرماه می باشد و با توجه به لزوم آموزش مالیاتی اعضاء حقوقی تحت پوشش اتحادیه های صنفی در ارتباط با چگونگی تکمیل اظهارنامه مالیاتی، به اطلاع می رساند کارگروه  مالیاتی اتاق اصناف آمادگی برگزاری دوره های آموزشی مالیاتی جهت اعضاء مذکور را به صورت رایگان  در  روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ از ساعت ۹صبح تا ۱۱ صبح در محل سالن همایش های اتاق اصناف را دارد. لذا در صورت تمایل به برگزاری دوره های فوق با اتحادیه تماس حاصل فرمایید.
۳۷۶۶۲۰۳۱-۳۷۶۶۵۷۵۸