امروز : 12 اسفند 1402

اخذ گواهینامه دوره آموزش اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۴

اخذ گواهینامه دوره آموزش اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۴

مدارک لازم جهت دریافت گواهی دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۴ :

کپی از صفحه اول شناسنامه ، کارت ملی و یک قطعه عکس می باشد.